Seniorkommittén

Seniorkommittén

Seniorkommittén arbetar för att uppmuntra klubbens seniorer att bedriva och utveckla sitt golfspel, skapa social samhörighet samt stödja klubb och anläggning. 

För seniorer som söker golfutmaningar arrangerar vi ett antal säsongtävlingar där man tävlar individuellt mot andra seniorer och ett antal lagtävlingar där vi som klubb möter andra klubbar.  

För seniorer som söker kontakt med andra seniorer i klubben arrangerar vi förutom lottade lagtävlingar som scramble även ett antal resor där vi tar oss till ett andra golfbanor, tävlar och umgås.

Inom seniorgruppen har vi även en Frivilligkår som hjälper till att hålla banan i toppskick. Frivilligkåren utför arbeten som ligger lite utanför banpersonalens ordinarie uppgifter och som ger förbättringar och utveckling.

Mälarö GK Skytteholm Seniorkommittén

Seniorkommittén

Kjell Sjöbeck
Kjell Sjöbeck
Anders Björkman
Anders Björkman
Tom Forsblom
Tom Forsblom
Ronald Fondin
Ronald Fondin
Håkan Nordin
Håkan Nordin