Mälarö GK Skytteholm

Klubben bedriver idrottslig och social verksamhet för klubbens medlemmar. För detta ansvarar klubbens styrelse genom kommittéer som arbetar för att tillgodose medlemmars önskan och behov av spel, utveckling och att få tävla. Styrelsen tar beslut om kommittéernas förslag och därefter genomför kommittéerna aktiviteterna. Kommittéerna samarbetar med Mälarö Golf AB.
Kommittéerna bidrar även till att information om klubbens verksamhet sprids och att medlemmar trivs och finner sig tillrätta. Gäster ska uppfatta Mälarö GK Skytteholm som en anläggning man gärna återvänder till, som gäst eller medlem.

 

Mälarö GK Skytteholm har följande aktiva kommittéer

Junior – verksamhet för juniorer upp till 21 år

Dam – verksamhet för klubbens damer 22+

Senior – verksamhet för klubbens 55+ medlemmar

Tävling – tävlingar primärt för klubbens medlemmar men även för gäster

Regel & Hcp – ansvarar för medlemmarnas handicap  

Banråd – en rådgivande funktion och medlemmarnas språkrör i banutvecklingen

Frivilligkår – medlemmar som hjälper driftbolaget med olika arbeten