Lektioner för ett bättre spel

Lektioner med vår tränare

Sandra Westerdahl 0704-321772 sandra@troxhammargk.se

Mikael Hällgren 070-5525002 mikael.hallgren@troxhammargk.se

David Lundeén 0722-227322  david@troxhammargk.se

Boka Här