Styrelse

Mälarö GK Skytteholm

Styrelsen i Mälarö GK Skytteholm består av ledamöterna Kenneth Lundqvist (ordförande), Britt Bergström (vice ordförande), Annika Åkesson, Anders Lennerman, Fredrik Tamker och Ivar Blohm samt suppleanterna Cecilia Landelius och Vakant.

Mälarö GK Skytteholm bedriver idrottsverksamhet och sociala aktiviteter på sin fina anläggning. Klubben har kommittéer som kontinuerligt arbetar för en optimal medlemsnytta för olika kategorier medlemmar.

Styrelse Klubben

Styrelse

Mälarö Golf AB

Styrelsen i Mälarö Golf AB består av Mats Salomonsson (ordförande),  Lennart Espmark, Bengt Erkki, Jimmy Fröberg.

Mälarö Golf AB driver och utvecklar anläggningen på Mälarö GK Skytteholm. Den omfattas av en 18-hålsbana av linkskaraktär samt en 9-hålsbana som är öppen året runt. Dessutom finns en korthålsbana med 6 hål, level up bana, driving range, två puttinggreener, övningsgreener för närspel, klubbhus och maskinhall. Marken arrenderas av Konsumentföreningen Stockholm. Mälarö Golf AB är ett dotterbolag till Troxhammar Golf AB.

Styrelse AB