Klubbens historia


Mälarö GK Skytteholm

1992, tre klubbar blir en! När Tommy Nordström hade ritat banan vid Skytteholms GK så att kommunen kunde godkänna den tog Skytteholms GK kontakt med Mälarö GK. Mälarö GK hade långt framskridna planer att bygga en golfbana vid Skå kyrka. Klubben presenterade tankarna på att göra någonting gemensamt eftersom båda klubbarna behövde öka antalet medlemmar. Mälarö GK insåg genast fördelarna med Skytteholms GK´s projekt och en fusion mellan de två klubbarna var ett faktum. Tillsammans togs sedan kontakt med Ekerö GK, som planerade för en golfbana vid Ekerö Prästgård. Vid ett medlemsmöte blev också rekommendationen till medlemmarna i Ekerö GK att gå in i den nya klubben, Mälarö GK Skytteholm.

Den viktiga vägfrågan 
När kommunfullmäktige godkände golfbanebygget vid Skytteholm ställde man som villkor att en ny väg skulle byggas, som ersättning för den krokiga lokalväg som tog sin början vid Nyckelby. Den nya vägen ritades in vid Bergvik på dels Stavsunds och dels Rastaborgs marker. De senare hade strax innan förvärvats av Menhammars säteri.

Detaljplanen
När upphandlingen av golfbanebygget avslutats och Larssons Golf- och Trädgård i Löddeköpinge påbörjat transporten med anläggningsmaskiner upp till Skytteholm fick klubben ett konstigt stoppbesked från stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen var inte fastställd.

Eftersom kommunstyrelsen just den dagen hade förlagt sitt sammanträde till Skytteholms Herrgård tog Göran Claesson sig friheten att störa församlingen med en fråga hur detta problem skulle lösas. Raskt fattade man beslutet att markarbeten för byggande av en golfanläggning skulle medges under tiden som stadsbyggnadskontoret utarbetade den slutgiltiga detaljplanen. (Det finns en fortsättning på denna historia nedan.)

Banbyggnaden
I två avseenden kan man säga att klubbens banbygge satte rekord. Kostnaden sex miljoner låg långt under Golfförbundets tumregel om cirka en miljon per hål. Flera faktorer spelade in på ett positivt sätt. Byggkonjunkturen spelade oss i händerna så att entreprenadsummorna blev låga. Jordbruksmarken gjorde banan lättbyggd och vi kunde t o m under byggnadstiden öppna ett mindre grustag på 17:e hålet där sanden som hittades innehöll exakt det falltal som SGF rekommenderade till greenunderbyggnad och till bunkrar

Det andra rekordet gällde byggtiden. Från start i maj 1993 kunde banan invigas den 23 juli 1994 och omedelbart tas i anspråk för det golfspel som alla medlemmar så länge intensivt längtat efter.

Festlig invigningsdag
Tommy Nordström fick slå invigningsbollen genom ett inramat papper med klubbens logotype skapad av klubbmedlemmen och konstnären Ingemar Jacobson. På en sten invid tee på 10:e hålet finns en minnesplatta uppsatt.

Programmet inramades av musik och parad av ungdomsorkestern Göta Lejon ifrån Göteborg. Det ordnades även en invigningstävling. I fyrbollarna hade våra medlemmar en kändis eller en klubbpro som lagledare. Charlie Norman, Ingela Agardh, Gunver Bergquist och Kenta Nilsson var några av de mest namnkunniga.

Dagen avslutades med en stor invigningsfest i ett partytält mellan Herrgården och vattnet. Över 300 klubbmedlemmar och gäster fick njuta av en festmåltid arrangerad av Skytteholm, allt till tonerna av Ekerö Royal Jazz.

Ett hinder hotade hela invigningen
För att komma igång med spel och träning behövde klubben sätta upp ett par provisoriska baracker där nu driving range-parkeringen är belägen. Men byggnadsnämnden sa nej och meddelade att golfspel inte heller fick bedrivas på den nu färdiga golfbanan. Orsak: stadsbyggnadskontoret hade ännu ej utarbetat den detaljplan som var en förutsättning för att anläggningen skulle få tas i bruk.

Brandkårssammanträde ordnades mellan klubbens styrelse och kommunledningen. Kommunens representanter förstod snart att en politisk kris var under uppseglande och drog tillbaka sitt byråkratiska beslut – kommunledningen var dessutom inbjuden till invigningen!

Ett nödvändigt klubbhus
I mitten av juni 1995 invigdes klubbhuset, som ritats av arkitekt Lars-Olov Torstensson, som även ritat Kursgården. Klubbhuset har utformats så att det väl smälter in i den gamla säterimiljön och innehåller utrymmen för en golfklubbs nödvändiga funktioner såsom reception och shop, omklädningsrum, servering och kansli. År 2003 byggdes klubbhuset ut med ett riktigt kök så maten kunde tillredas på plats.

Byggnad av hålen 19-27
Då efterfrågan på medlemskap ökade i början av 2000-talet och ekonomin tillät tog klubben beslut om att bygga ut med ytterligare 9 hål. Marken hade klubben haft option på i arrendeavtalet. De nya 9 hålen stod klara för invigning i maj 2003. Klubben hade då vuxit till en komplett 27 håls anläggning med stora övningsområden och en 6-hålsbana

Nytt gräs på greenerna
Under åren 2007 till 2015 bytte vi succesivt gräs på greenerna och det gjordes i ordningen hål 19–27, 1–9 och slutligen 10–18. Då det var dags för hål 10–18 var det de första greenerna i Europa som såddes med krypvenssorten Pure Distinction. En sort som nu sås på många storbanor.

Bunkrarna
2023 avslutades den bunkerrenovering som pågått en tid. Det nya arbetssättet att använda begagnat plastgräs från fotbollsplaner ger ett bra resultat och kommer att hålla och se fint ut i många år. 2023 startade också arbetet med att från grunden bygga om vissa greenområden.

Utvecklingen av tees
1994 hade banan fyra tee med färgerna röd, blå, gul och vit. 2013 valde vi att bygga ett antal nya tee längre fram så att röd tee blev ca 400 m kortare och samtidigt införde vi fem tee som istället för färger benämndes med siffrorna I – V.

2022 öppnades åtta nya tees. Vi hade skapat ett kortare alternativ för äldre damer samt en längre mästerskapsbana för de duktigaste spelarna. Samtidigt valde vi att gå över till hektometersystemet.

MGKS har sedan 2022 tee 44 (4350), tee 47 (4666), tee 51 (5072), tee 56 (5649), tee 60 (5963) och tee 65 (6451). Parantes gäller avstånden på hål 1–18.