Tävlingsformer

Fullständiga beskrivningar finns i Spel- och Tävlingshandbok 2020.

Slagtävling – scratch eller med handicap.
Samtliga deltagare i tävlingen spelar det fastställda antalet hål, vanligtvis en eller flera 18-hålsronder. Scratch: Spelarens resultat är lika med antalet spelade slag utan reducering med spelarens spelhandicap. Med handicap: Spelarens resultat är lika med antalet spelade slag minskat med spelarens spelhandicap.

Slaggolf
Alla spelare får oberoende av handicap spela max fem (5) slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag tas bollen upp och scoren noteras till par + 5 slag. Ex: par 3, spela max 8 slag och om bollen ej är i hål, notera 8 slag och ta upp bollen.

Poängbogey
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlingens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey spelas normalt netto, dvs. tävlarna erhåller slag motsvarande sin exakta handicap. Spelhandicapen fördelas på hålen efter stigande index.

Foursome
I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna. Har t ex spelare A slagit ut på hål 1 skall han sedan slå ut på samtliga udda hål. Hans partner B skall då slå andra slaget på första hålet och, oavsett vem som hålar i bollen, slå ut på hål nr 2 samt därefter slå ut på samtliga jämna hål.

Greensome
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och får därefter välja med vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Irish greensome
Är en variant av greensome (se ovan) där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slå ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta att spela på.

Fyrboll
Två spelare bildar sida. Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelarens resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Fyrboll räknas ej som handicap-rond. Ett mycket bra resultat bör dock ligga till grund för hcp-justering, om hcp-kommittén anser detta motiverat.

Scramble
Varje lag består av två eller fler spelare. Samtliga spelare slår sin boll från tee. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man i bunker återskapar läget t.ex. genom att kratta. Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet ej avslutat. (Detta innebär t.ex. att hålad kortputt eller hålat dubbelslag inte behöver innebära att hålet är avslutat).