Klubben

1992, tre klubbar blir en! När Tommy Nordström hade ritat banan vid Skytteholms GK så att kommunen kunde godkänna den tog Skytteholms GK kontakt med Mälarö GK. Mälarö GK hade långt framskridna planer att bygga en golfbana vid Skå kyrka. Klubben presenterade tankarna på att göra någonting gemensamt eftersom båda klubbarna saknade medlemmar. Mälarö GK insåg genast fördelarna med Skytteholms GK´s projekt och en fusion mellan de två klubbarna var ett faktum. Tillsammans togs sedan kontakt med Ekerö GK, som planerade för en golfbana vid Ekerö Prästgård. Vid ett medlemsmöte blev också rekommendationen till medlemmarna i Ekerö GK att gå in i den nya klubben, Mälarö GK Skytteholm.