Regler & Hcp

Regler & HCP kommittén

 

Handicap

+ Ansvarar för medlemmarnas handicap
+ Svarar på medlemsfrågor
+ Följer upp medlemmarnas hantering av handicap m h a ”Årlig handicaprapport WHS”
+ Upplyser medlemmar om vikten av att registrera handicapgrundande ronder
+ Kan göra handicapjusteringar uppåt eller nedåt.

Regler

+ Ansvarar för klubbens lokala regler och bestämmelser
+ Ser till att banmarkeringarna är korrekta och underhållna
+ Är bollplank i regelfrågor till övriga kommittéer i klubben

Övrigt

+ Ansvarar för hålens indexering
+ Remissinstans vid framtagning av scorekort och banguide.


Regel & HCP Dokument


Regel & HCP kommittéen

Finn Dobson

Ordf., HCP, övrigt

Christer Landelius

HCP, övrigt

Per Lindgren

Regler, övrigt