Kommittéer

Mälarö GK Skytteholm bedriver idrottslig och social verksamhet för klubbens medlemmar. För detta ansvarar golfklubbens styrelse som genom kommittéer arbetar för att tillgodose medlemmars önskan och behov av spel, utveckling och att få tävla. Styrelsen tar beslut om kommittéernas förslag och därefter genomför kommittéerna aktiviteterna.

Kommittéerna bidrar även till att information om klubbens verksamhet sprids och att medlemmar trivs och finner sig tillrätta. Gäster ska uppfatta Mälarö GK Skytteholm som en anläggning man gärna återvänder till, som gäst eller medlem.