Bokningsregler

Bokningsregler

Ömsesidig respekt för golfklubbens personal, medlemmar, gäster och medspelare är något vi värdesätter högt på Mälarö Golfklubb.

Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar mellan 06.00 – 20.00, om inget annat har angivits.
Bokning av starttider kan göras upp till 21 dagar i förväg via Min Golf eller per telefon 08-560 233 36 vardagar 08:00-16:00 alla dagar.
Samtliga spelare i bollen skall namnges med namn och golf-ID. No show debiteras med 200 kr per person.

Gäst

Som gäst ska du alltid betala greenfee före start.
Om receptionen är stängd kan betalning göras kontant eller via ”swish”.
Vid kontant betalning använder du våra greenfeekuvert som lägges i greenfeelådan innanför entrén. Priset för aktuell greenfee hittar du vid incheckningen eller på hemsidan. 
Den som ertappas utan att ha betalat greenfee åläggs att betala dubbel greenfee och kommer dessutom att rapporteras till sin hemmaklubb.

Gruppbokningar

Grupper om minst 12 personer som vill boka tidigare än 21 dagar i förväg ska kontakta kansliet per E-post för bokning och information.
Vi tar ut en ej återbetalningsbar bokningsavgift på 100 kr per person vid gruppbokning på helger. denna betalas vid bokningstillfället. Max 2 grupper bokade per dag samtidigt


Ankomstanmälan

Anmälan ska ske i receptionen senast 15 minuter före erhållen starttid för samtliga spelare i bollen.
Om detta ej görs förlorar spelaren rätt till sin starttid.
Mälarö GK äger rätten att vid hög belastning fylla upp bollar till 4- respektive 3-bollar samt att på helger para ihop två 2-bollar till en 4-boll. 
När receptionen är stängd ska samtliga medlemmar skriva in sig i greenfeeboken som ligger vid greenfeelådan innanför klubbhusets entré.
Lediga starttider syns tydligt i min golf och på hemsidan.

Tidbokningsregler för medlemmar.

Medlem med spelrätt alla dagar:

 • Kan boka tre starttider, (max en per dag), varav max en helgtid, där medlemmen själv ingår, upp till 21 dagar i förväg. 
  Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.
 • Medlem har rätt att ta med tre (3) gäster till rabatterad greenfee vid spel alla dagar. 
  Medlem som äger spelrätt har rätt att ta med sju (7) gäster till rabatterad greenfee vid spel alla dagar.

Medlem med kategori vardagsspel:

 • Kan boka tre vardagstider, (max en per dag), där medlemmen själv ingår, upp till 21 dagar i förväg. 
  Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.
 • Medlem med spelkategori måndag-fredag har rätt att ta med tre (3) gäster till rabatterad greenfee vid spel helgfri vardag.

Medlem med kategori greenfee spel på korthålsbanan:

 • Kan boka starttid 21 dagar före spel. Medlemsrabatt på greenfee avgift.

Avbokningsregler

Vänligen avboka din starttid så snart du vet med dig att du inte kan spela.
Du avbokar din starttid via Min golf eller till vår reception under öppettider.
Det går inte av avboka via e-post. 

 • Avbokning ska ske senast 4 timmar innan bokad starttid.
  Då finns fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden.
 • En spelare som uteblir (No show) eller inte bokat av sin starttid senast 1 timme i förväg debiteras med 300 kronor på 18-hålsbanan och 150 kronor på 9-hålsbanan.
 • Sen Avbokning mindre än 6 timmar innan bokad starttid men mer än 1 timme före starttid debiteras med 100 kronor.  

Reglerna gäller både för gäster och för medlemmar.

Avgifterna som tas ut vid no show/sen avbokning går till ungdomsverksamheten i Mälarö GK Skytteholm och Troxhammar GK. 

Övrigt
Hundar får medtagas ute på banan förutsatt att de är kopplade och att man använder plastpåse för att ”plocka upp” efter hunden.
Barnvagnar tillåts ej på golfbanan. 
Spelaren med lägst handicap i bollen ansvarar för att samtliga spelare iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjs.