SPEL & MEDLEMSANSÖKAN 2023

Spel- och medlemsansökan 2023 - för spel på både Mälarö GK Skytteholm och Troxhammar GK

Mälarö Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Troxhammar Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 12-hålsbana. I alla våra medlemskap, förutom medlemskapen på korthålsbanorna (greenfeemedlemskap), ingår spel både på Mälarö och Troxhammar.

Vi har begränsat antalet spelrätter för spel alla dagar på båda anläggningarna. 

Varmt välkommen med din ansökan via formuläret nedan. När du har skickat in formuläret kan du direkt logga in på Min Golf, under obetalda avgifter finner du då din spel- & medlemsavgift (årsavgift). När årsavgiften är betald aktiveras ditt medlemskap automatiskt.

Vi fakturerar årsavgiften via Min Golf i November, med förfallodag 31 januari 2023. Medlemskapet aktiveras när hela årsavgiften är betald.

Spel och Medlemskap är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp. Begäran om utträde eller förändring av medlemskategori ska ske senast 31 oktober innevarande år. 

Medlemsavgift till golfklubben är 600 kr för seniorer respektive 300 kr för juniorer, resterande del är spelavgift till bolaget.

Vid påminnelse efter förfallodag tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.

Mejl - kansli@malarogk.se
Telefon - 08-560 233 36