JUBILEUMSKOMMITTÉN

Jubileumskommittén är klubbens Seniorkommittén förstärk med några medlemmar som varit med i klubben i många år och som har värdefulla kunskaper som vi alla har glädje av.

 

Kjell Sjöbeck
Kjell Sjöbeck
 Anders Björkman
Anders Björkman
Ronald Fondin
Ronald Fondin
Tom Forsblom
Tom Forsblom
Håkan Nordin
Håkan Nordin
Bengt Pettersson
Bengt Pettersson