Historien

Under denna rubrik finns bland annat följande underrubriker:
  1. Golfbanan från planeringsstart tills nu presenteras här i kortformat under rubriken ”1992 – Tre klubbar blir en …..” Denna trevliga presentation, som normalt finns på annan plats på klubbens hemsida, inleds med arbetet som krävdes för att drömmen skulle bli verklighet och därefter redovisas hur banan har utvecklats fram till idag. Vi presenterar dessutom hur våra tee har utvecklats med fler tees där vi startade med färger, via nummer till hektometer.
  2. Styrelse och medlemsmöten 1992–1994. Naturligtvis finns alla protokoll men här väljer vi att presentera delar av de protokoll som vi bedömer som roliga och intressanta att ta del av.
  3. Golfskytten. Vår medlemstidning fanns 1997 till 2007. Här kan du läsa tre nummer av vår klubbtidning samt två trevliga krönikor ut jubileumsnumret 10 år av Göran Claesson och Gunnar Teng.
  4. Ordförandeförteckning 1988–2024.