Skytteholmspokalen

Tävlingsbestämmelser 2021

Tävlingsledare: Peter Tiving, Mobil: 0708-257170
Spelform: Singel
Speltyp: Match
Tillgodoräknad hcp: Full.

Den som har högst spelhandicap erhåller slag mot den andre spelaren motsvarande skillnaden mellan spelhandicapen. Slagen tas ut på de hål som har lägst index. Tex Kalle har spelhandicap 18 och Pelle har spelhandicap 6. Kalle får 12 slag upp på Pelle och de tas ut på hålen med index 1-12.

Omfattning:18 hål/match
Skiljehål: Sudden death vid lika resultat efter 18 hål med start på 1:a tee.
Tee: III för herrar, V för damer
Öppen för: Medlemmar i Mälarö GK Skytteholm
Hcp gräns: Hcp 36
Max antal spelare: 32

Spelomgångar:

Omgång 1 senast 2021-08-30 8
Omgång 2 senast 2021-09-30 4
Omgång 3 senast 2021-10-30 2

 

Anmälningsavgift: 100 kr

Urvalsprincip: Vid överanmälan är urvalsprincipen anmälningsordning.

Priser: Vandringspriset till vinnaren utdelas på klubbens årsmöte.

Övrigt: Det åligger bägge spelarna i en kommande match att ta kontakt med varandra för att komma överens om ett speldatum. Om det inte går att komma överens om speldag skall kontakt tas med tävlingsledaren som då bestämmer tid för spel. Om matchen ej spelats före omgångens sluttidpunkt beslutar tävlingsledaren om matchens utgång. Redovisa resultatet på anslagstavlan i receptionen samt sms:a TL Peter Tiving på mob. 0708-257170.

Vinnare under åren!

2021 Kenneth Lundqvist
2020
2019
2018
Anders Hörberg
2017
 Ronald Fondin
2016
Per Jormvik
2015
Claes Persson
2014
Håkan Wester
2013
Jonas Fahlman
2012
Bengt Pettersson
2011 Gunnar Teng
2010 Annica Näsmark
2009
Bo Hammarsten
2008
Anders Ranefall
2007
Annica Nyhlén
2006
Björn-Ovar Johansson
2005
Peter Nyhlén
2004
Gunnar Teng
2003
Gunnar Teng
2002
Per Nygren
2001
Per-Olov Bergström
2000
Roger Kavallin
1999 Roger Kavallin
1998
Lars Adolfsson
1997
Niklas Fredriksson
1996
Svante Nordström
1995
Jan Edström
1994 Finn Dobson
1993 Fredrik Örnberg


Spelschema 2021, se nedan.