Regler och HCP

Regler och handicapfrågor

Har du frågor kring regler och handicap kan du kontakta Marianne Westh.

Telefon: 08-560 307 01
Mail: tommy.westh@contactoffice.net

Årlig handicaprevision och EGA Exakt Tävlingshandicap

Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av exakt handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådan exakt handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.

En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan styrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder ett år räcker det att registrera tre nya handicapronder året därpå för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.

EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.