Levels - vad innebär det att "levla"?

Tanken med levelsystemet är att i små steg närma sig, i första läget, det gröna kortet (körkort i golf), vilket innebär att du får spela på den ”stora banan”. Därefter ger det dig chansen att ta dig vidare i handicapsystemet.

I Grönkortutbildningen ingår en teoridel. För detta tar du kontakt med klubbens tränare. Du får en "nyckel" till en elektronisk Grönt kort sida och gör på detta sätt din teoretiska del av Gröna kortet. Kostnaden för "nyckeln" är 150 kr.   

Vi har kombinerat grundtanken som finns i Svenska Golfförbundets golfäventyr tillsammans med Kristianstad GK:s levelsatsning med det som många barn och ungdomar sysslar med idag, nämligen att ”levla” (att gå upp en nivå) i dataspel.

Vi har skapat 6 färdighetsnivåer (bagbrickor) och gett dessa olika färger. Varje nivå har fyra levels på varje bricka. För tre av dessa levels ska juniorerna spela sig till ett godkännande eller det vi kallar ”tummen upp”. På level 4 gäller det att behärska olika golftekniker, dvs putt, chip, pitch, bunker och fullsving, för att på så sätt erövra den sista tummen i levelsystemet.

För att skapa möjlighet där hela familjen är delaktig har vi anpassat vårt övningsområde så alla har möjlighet att levla – juniorer, nybörjare, vuxna och seniorer. Övningsområdet är självklart tillgängligt för alla våra medlemmar.

Välkommen att Levla upp på Mälarö GK Skytteholm

Juniorkommittén