Styrelse Mälarö GK Skytteholm

Thomas Kindström

Ordförande och SGDF ombud

Kenneth Lundqvist

Vice Ordförande med ansvarsområde Kommunikation

Lars Hedbom

Sekreterare med ansvarsområde Senior

Rasmus

Ledamot med ansvarsområde Junior

Tom Forsblom

Kassör

Mikael Sporron

Ledamot

Max Modin

Suppleant

Mattias Schyberg

Suppleant

Anders Karlsson

Adjungerad, Banchef

Anna Bergström

Adjungerad, Platschef

Bengt Erkki

Adjungerad, VD