Styrelse Mälarö GK Skytteholm

Annica Lewander

Suppleant med ansvarsområde Kommunikation

Christer Landelius

Vice Ordförande

Kenneth Lundqvist

Suppleant med ansvarsområde Tävling

Lars Hedbom

Sekreterare med ansvarsområde Senior

Rasmus

Ledamot med ansvarsområde Junior

Stellan Sardal

Ordförande

Thomas Kindström

Ledamot med ansvarsområde Banråd och SGDF

Tom Forsblom

Kassör

Anders Karlsson

Adjungerad, Banchef

Anna Bergström

Adjungerad, Platschef

Bengt Erkki

Adjungerad, VD