Organisation

Mälarö GK Skytteholm ligger på ca 110 hektar mark som ägs av Konsumentföreningen Stockholm.

Mälarö GK Skytteholm är en medlemsägd klubb. Klubbens styrelse väljs på klubbens årsmöte.

Mälarö GK Skytteholm är en ideell förening som lyder under RF´s stadgar och bedriver all idrottsverksamhet på klubben, genom styrelsen och alla olika kommittéer.

Sedan 1 januari 2017 ägs klubbens driftsbolag Mälarö Golf AB av Troxhammar Golf AB. Mälarö Golf AB handhar all drift av golfbanan vad gäller, skötsel, maskiner, samt klubbhus. All personal, förutom de i restaurangen och vår klubb pro, är anställd i bolaget.