Tillfällig lokal regel

Vi har f.n. en tillfällig lokal regel.

Tillfällig lokal regel:

Oflyttbara stenar i dagen i området mellan hål 10 och 11, regel 25-1 är tillämplig.

Regeln finns på klubbens anslagstavla samt på hemsidan under Bana/Spela.

Kommentarer