Film 1-18

Hål 1

Ett hål som sätter an tonen för hela slingan, relativt långt med fyra stora fairwaybunkrar på höger sida, en ondulerad green som vaktas av två torvade bunkrar. Om du hamnar i den vänstra greenbunkern så ska du veta att du har kommit i The President´s bunker.

Hål 2

Ett korthål som ofta spelas i sned motvind. En liten gräsbunker på höger sida framför green kan ställa till det.

Hål 3

Detta hål bjuder på svårigheter trots sin ringa längd, se upp för de två fairwaybunkrarna som är placerade på varsin sida om fairway. Framme vid green vaktar ytterligare två bunkrar.

Hål 4

Ett kort par 4 med fairbunkrar på höger sida, vid utslaget passar det utmärkt att sikta på den vita villan. Vid greenen vaktar två bunkrar på höger sida samt en gräsbunker på vänster sida.

Hål 5

Ett tufft par 4 som oftast spelas in i vinden, även uppförsbacken bidrar till att det känns längre än siffran i scorekortet, se upp för fairwaybunkern till vänster samt greenbunkern.

Hål 6

Utslaget slås uppifrån åsen, ett dogleg höger med tuffa greenbunkrar.

Hål 7

Ett långt och krävande par 4 med en torvad greenbunker.

Hål 8

Ett tufft par 3, spelas uppför och greenen vaktas av tre djupa greenbunkrar.

Hål 9

Ett långt men vackert par 5 som avslutar denna slinga,  hålet spelas till stor del på skrå, en stor och djup greenbunker vaktar greenen.

Hål 10

Ett kort par 5 men med stora och djupa fairwaybunkrar, spelas något uppför.

Hål 11

Ett dogleg höger med en damm som vaktar greenen, höger fairwaybunker fångar upp utslag och därifrån är det svårt att nå greenen.

Hål 12

Ett kort par 4 med vatten till höger och en dunge till vänster, kraftigt ondulerad green. Kom ihåg att titta till runstenen som står i dungen till vänster.

Hål 13

Ett kort par 3 men med tuffa bunkrar samt en grund green, spelas något uppför.

Hål 14

Ett riktigt tufft par 5 med många och djupa fairwaybunkrar, inspelet är blint, det finns oftast plats till vänster om pinnen.

Hål 15

Ett kort par 4 där spelaren får en chans till återhämtning inför kommande hål.

Hål 16

Ett dogleg höger med tuffa fairwaybunkrar, smal green som vaktas av ytterligare två bunkrar.

Hål 17

Ett utmanande par 3, väl inbunkrat och spelas ofta rakt in i den västliga vinden.

Hål 18

Se upp för fairwaybunkern på utslaget, ett riktigt tufft hål som bjuder på många utmaningar. Inte minst bandet av pottbunkrar innan green.