Medlemskategorier 2018

 

Medlemspriser 2018.

Den som vill byta kategori och/eller kunna spela på Troxhammars anläggning går in på Anmälan eller kontaktar kansliet direkt på telefon 08-560 233 36 eller e-post kansli@malarogk.se

Medlemskategorier och avgifter 2018 

 

Kategori och årsavgifter för spel både på Mälarö GK och Troxhammar GK.

 
1+. Spel alla dagar alla tider på båda klubbarna. 7 125 kr
2+. Spel helgfri mån-fre alla tider samt lör-sön med start fr o m 14.00 på båda klubbarna. 6 105 kr
3+. Spel helgfri mån-tors med start före 14.00 på båda klubbarna. 4 580 kr
4+. Spel alla dagar alla tider på Mälarös 9-hålsbana och Troxhammars 12-hålsbana. 4 580 kr
5+. Spel helgfri mån-fre alla tider samt lör-sön med start fr o m 14.00 på Mälarös 9-hålsbana och Troxhammars 12-hålsbana. 3 560 kr
7+. 22-29 år (född 1989-1996). Spel alla dagar alla tider på båda klubbarna 5 090 kr
9+. 16-21 år (född 1997-2002). Spel alla dagar alla tider på båda klubbarna. 3 295 kr
10+. 16-21 år. Spel alla dagar alla tider på Mälarös 9-hålsbana och Troxhammars 12-hålsbana. 1 795 kr
11+. 7-15 år (född 2003-2011). Spel alla dagar alla tider på båda klubbarna. 2 295 kr
10+. 7-15 år. Spel alla dagar alla tider på Mälarös 9-hålsbana och Troxhammars 12-hålsbana. 1 795 kr
   

Kategori och årsavgifter för spel endast på Mälarö GK.

 
1. Spel alla dagar alla tider. 6 675 kr
2. Spel helgfri mån-fre alla tider samt lör-sön med start fr o m 14.00. 5 755 kr
3. Spel helgfri mån-tors med start före 14.00. 4 280 kr 
4. Spel alla dagar alla tider på 9-hålsbanan. 3 780 kr
5. Spel helgfri mån-fre alla tider, samt lör-sön med start fr o m 14.00 på 9-hålsbanan. 2 760 kr
6. Greenfeemedlemskap. 1 000 kr 
7. 22-29 år (född 1989-1996). Spel alla dagar alla tider. 4 690 kr
8. 4 st Greenfeecheckar. 2 500 kr
9. 16-21 år (född 1997-2002). Spel alla dagar alla tider.  2 995 kr
10. 16-21 år. Spel alla dagar på 9-hålsbanan. 1 095 kr
11. 7-15 år (född 2003-2011). Spel alla dagar alla tider. 1 995 kr
10. 7-15 år. Spel alla dagar alla tider på 9-hålsbanan. 1 095 kr