Anmälan

FULLT FÖR FULLVÄRDIGA MEDLEMMAR!

Vi har kö för fullvärdiga medlemmar. Gäller kategori 1, 7, 9 och 11. 
Maila till kansli@malarogk.se om du önskar att ställa dig i kö. Köavgift 250 kr.

Fyll i en anmälan om du önskar bli medlem i Mälarö GK 2021.

Vi svarar på din ansökan via mail inom fem arbetsdagar. 

Medlemskategorier 2021