Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktningen omfattar alla verksamheter på Mälarö GK Skytteholm. Seniorkommittén, Juniorkommittén, Tävlingskommittén, Handicap- och regelkommittéen, Funktionärer, Klubbstyrelsen och Valberedningen. Verksamhetsinriktningen beskriver uppdrag, värdegrund, vision, verksamhetsidé, samt övergripande mål och uppdateras inför höstmötet varje år.