Mälarö GK Seniorer 55+

Senaste Senior Nytt

2020-05-01

Vår nya tränare Viktor Jansson ebjuder Seniorträning på onsdagar. Start den 6 maj. Pris 1595 kr för 10 tillfällen. Anmäl dig direkt till viktor.jansson@malarogk.se

Grupp 1 tränar på onsdagar 13.00 - 14.00
Grupp 2 tränar på onsdagar 14.00 - 15.00
 

2020-04-28

Seniorbrev 3, en lägesbeskrivning av aktuellt och planerat inom Seniorkommitten. Hämta och läs under länken. Brevet är även distribuerat via mail till alla klubbens 55+ medlemmar.

2020-04-28

Seniorprogrammet 2020 har bantats och uppdaterats. Hämta och läs under länken.

2020-04-28

Inbjudan till Herrarnas höstresa 2 - 4 september och Damernas höstresa 2 - 3 september. Information i Seniorbrev 3 och under respektive flik under aktiviteter/..

2020-04-28

Herrarnas vårresa är preliminärt flyttad till 20 - 25 september. Läs mer under fliken aktiviteter/herrarnas vårresa. Det finns några platser kvar.

2020-04-12

Allt arbete som utförs av Seniorstyrkan är inställt t.o.m 30 maj.

2020-04-10

Passa på att träna Eclectic under tiden alla tävlingar är inställda. Se mer under länken Senior Tävlingar/Eclectic.

2020-04-10

Det senaste beslutet är att all tävlingsverksamhet på Mälarö GK Skytteholm är inställd t.o.m den 30 juni. Det påverkar alla våra planerade seniortävlingar som är inställda tills vidare.

2020-03-25

1-manna scramble tävlingen 31.3 samt övriga planerade tävlingar i april inställda. Beslut taget av TGAB/MGAB pga rådande läge med Corona virus Covid-19.

Att spela som individ och boka tider är inget problem. Stora banan öppnar troligen den 27 mars.

2020-03-24

Tillfälliga Lokala Regler pga Corona

2020-03-24

Läs Styrelsens senste information "Med anledning av Coronaviruset"

2020-03-23

Herrarnas vårreresa uppskjuten. Det är av förklarliga skäl oklart när resan kan genomföras.