Banråd

Banrådets syfte och roll

Målbild

Banrådet arbetar med målen:

 • att vi har en bana av hög kvalité
 • att vi stärker linkstemat (inland links) 
 • att vi blir en bana som "sticker ut" i regionen
 • att vi har en bana som vi kan ha mästerskapstävlingar på


Banrådets roll och syfte

Banrådet skall 

 • Vara ett bollplank och stöd för banchefen i olika banfrågor.
 • Fånga upp synpunkter angående banan från medlemmar och gäster.  
 • Hålla en lista ajour med kortsiktiga åtgärder på och kring banan.
 • Ta fram en långtidsplan för de kommande fem åren.
 • Rapportera till Mälarö Golf AB.
 • Hålla protokollförda möten max varannan månad.
 • Informera om vad som händer på banan.

 
Åtgärdslista på kort sikt

Banrådet upprättar och håller en åtgärdslista ajour. Listan innehåller åtgärder som kan göras innevarande år. Andra åtgärder läggs i långtidsplanen.  
 
Vid banrådets möten går vi igenom vad som gjorts, borde ha gjorts och vad som skall göras härnäst.
 
Långtidsplanen  Banrådet är med och tar fram långtidsplanen med innehållet

 • större åtgärder som skall göras kommande år 
 • banans utveckling med ombyggnadsplaner.