Banråd

Banrådet fungerar som ett bollplank och råd till vår greenkeeper, och alla som arbetar på banan. Vi följer upp och planerar ombyggnader stora som små.

Finn Dobson

Tommy Westh

Anders Karlsson

Linus Wikborg

Erik Sandberg

Olle Blohm

Annica Nyhlén