Klubbverksamhet

En golfklubb är oftast en ideell förening. Här är det vi medlemmar som arbetar i de olika kommittéerna, och vi är alltid i behov av nya krafter. Hör av dig om du känner att du vill göra en insats.

I kommittéen Seniorer 55+ har vi hand om Tisdagasgolfen, Vänskapsserien och lagmatcher mot andra klubbar. Vi har också hand om Seniorstyrkan.

I Damkommittéen har vi hand om Hjärtgolfen och andra tävlingar riktade i första hand till kvinnor.

I Tävlingskommittén lägger vi upp årets tävlingsprogram och anordnar alla tävlingar. Ordnar med tävlingsledning, starters och ibland forecaddies osv.

I Elit & Juniorkommittén ägnar vi oss åt framtiden i form av alla juniorer. Vi ordnar med golfäventyret, träning och olika läger. Här tar vi även hand om klubbens bästa spelare som är ute och representerar Mälarö på andra banor.

Banrådet fungerar som ett bollplank och råd till vår greenkeeper, och alla som arbetar på banan. Vi följer upp och planerar ombyggnader stora som små.