Verksamhetsplan

Vision

Att skapa en levande juniorverksamhet där barn, ungdomar och föräldrar känner sig välkomna och vill utveckla sitt golfkunnande efter ambition och förmåga.

Övergripande mål

·         Att skapa en juniorverksamhet som är öppen och välkomnande för alla.

·         Att bygga upp de tre faserna: Golfäventyret, Juniorträning och Satsningslag.

·         Erbjuda träning för alla juniorer, oberoende var de befinner sig i sin utveckling.

·         Uppmuntra till att ”ta nästa steg”. Från Golfäventyret till att tävla och representera Mälarö GK Skytteholm på nationella tävlingar.

·         Bidra till återväxten i klubben genom att rekrytera 10% fler juniorer i de olika faserna för varje år.

Mål

·         Att de juniorer som vill får träna 1-2 gånger i veckan.

·         Golfäventyret för alla knattar på söndagar.

·         Golfläger på dagtid under sommarlovet.

·         Uppmuntra till spel på banan vid något av träningstillfällena.

·         Anordna en större öppen juniortävling med spelare från olika klubbar.

·         Öka antalet juniortävlingar 

De tre stegen

Knatte 6-9år (Golfäventyret)

För knattar mellan 6-9 år. En timme på söndagar där frivilliga föräldrar är ledare. Mycket skoj och mindre teknik.
De större barnen kan få prova på och gå korthålsbanan.
 

Junior från 9 år (Juniorträning)

Från ca 9 år och uppåt. Här erbjuds träning en till två dagar i veckan, ofta med spel på korthåls- eller niohålsbanan. En viss uppdelning efter ålder. Målsättningen är att även elitsatsande juniorer närvarar när de kan. Allt för att ge de yngre juniorerna unga förebilder.

Team Mälarö - Satsningslaget

En mer individanpassad träning för de juniorer som vill satsa på golf. Här uppmuntras till att tävla, dels i elittävlingar hemma men också representera vår klubb på andra banor. Skandia Tour med sina olika nivåer är här en mycket bra inkörsport. Fokus ligger på att lyfta golfen som idrott och skapa större förståelse för vad som krävs för att bli verkligt duktig. Fysisk och mental träning spelar här lika stor roll som att träna teknik.

Strategi

·         En utbildad tränare som följer juniorernas utveckling på nära håll.

·         Att se varje individ genom de tre stegen. Att följa upp det intresse som startar i Golfäventyret och blommar
          ut i Satsningslaget.

.         Söka och anordna minst en större öppen juniortävling per år.