Junior

Covid-19, vi följer löpande de rekommendationer som Svenska Golfförbundet och Riksidrottsförbundet fastställer. Mer information finns här >>

Vi vill att varje spelare som deltar och utvecklas inom juniorverksamheten ska fortsätta vara golfare genom hela livet. När de längre fram ser tillbaka på tiden som junior ska den vara något av det roligaste de gjorde. Genom en bra blandning av attraktiv golfträning & ett engagerat och kunnigt ledarskap ska vi ge varje ung spelare möjlighet att utvecklas inom idrotten golf efter sina förutsättningar och ambitioner.

Sedan en tid tillbaka verkar vi för att utveckla ett nära samarbete mellan Mälarö GK och Troxhammar GK. Ett arbete som under det kommande verksamhetsåret 2021 intensifieras för juniorerna med ett samordnat träningsupplägg, aktiviteter och ett gemensamt ledarskap. Syftet är att på ett bättre sätt än i dag utveckla redan aktiva juniorer men också att locka nya flickor och pojkar till att vilja utöva vår idrott, golfen. Ett starkt samarbete mellan klubbarna är en naturlig utveckling mot framtiden och ger juniorverksamheten fantastiska förutsättningar för att vara välmående och attraktiv. 

Juniorverksamhet 2021

Golfäventyret >>

Juniorträning >>

Satsningslag >>

Sommarläger >>

Organisation >>

Levla Upp >>

Gräsroten >>

Juniortävlingar 2021 >>

Dokumentbank (kommer snart)