Bunkerkort

Alla gäster är välkomna att köpa ett stamgästkort i restaurangen
och i förväg sätta in pengar på ett "Bunkerkort"( minst 1000 kronor).

Du erhåller då 10% rabatt på hela sortimentet i restaurangen.

Kortet köper du och laddar i restaurangen.