Introduktionskort

SGF:s och SGDF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Mälarö GK Skytteholm i tjänste- och studiesyfte. Mälarö GK Skytteholm ger möjlighet till spel utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s och SGDF:s introduktionskort samt innehavare av PGA, GAF och SGA kort förutsatt att besöket har anmäls minst en dag i förväg. Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller ej vid spel lördag, söndag, helgdag med start före 14.00.

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong. Denna policy gällande SGF:s och SGDF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort följer de rekommendationer som SGF fastställt på årsmöte 2010.

Undantag
Junior som innehar SGDF:s introduktionskort har rätt att spela utan erläggande av greenfeeavgift vid upp till fem (5) tillfällen per säsong. I övrigt gäller samma regler som ovan.

Anmälan av besök sker via mail eller telefon till Kansli eller reception