Gamla GF-checkar

Gällande gamla greenfeecheckar:

 

Gamla GF-checkar utan utgångsdatum gäller till 31 december 2017.

Checkarna fungerar inte som betalmedel säsongen 2018.

 

Mälarö Golf AB