Bokningsregler

Bokningsregler

Ömsesidig respekt för golfklubbens personal, medlemmar, gäster och medspelare är något vi värdesätter högt på Mälarö Golfklubb.

Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar mellan 07.00 – 19.00, om inget annat har angivits.
Bokning av starttider kan göras upp till 21 dagar i förväg via Min Golf eller per telefon 08-560 233 36 vardagar 08.30-14.00 och helger 08.30-14.00.
Samtliga spelare i bollen skall namnges med namn och golf-ID. No show debiteras med 200 kr per person. 

Grupper om minst 12 personer som vill boka tidigare än 21 dagar i förväg ska kontakta kansliet per E-post för bokning och information om avgifter och regler. Vi tar ut en bokningsavgift på 100 kr per person för medlemmar vid gruppbokning på helger. Max 2 grupper bpkade per dag samtidigt


Gäst

Som gäst ska du alltid betala greenfee före start.
Om receptionen är stängd kan betalning göras kontant eller via ”swish”.
Vid kontant betalning använder du våra greenfeekuvert som lägges i greenfeelådan innanför entrén. Priset för aktuell greenfee hittar du vid incheckningen eller på hemsidan. 
Den som ertappas utan att ha betalat greenfee åläggs att betala dubbel greenfee och kommer dessutom att rapporteras till sin hemmaklubb.


Incheckning

Anmälan ska ske i receptionen senast 15 minuter före erhållen starttid för samtliga spelare i bollen.
Om detta ej görs förlorar spelaren rätt till sin starttid.
Mälarö GK äger rätten att vid hög belastning fylla upp bollar till 4- respektive 3-bollar samt att på helger para ihop två 2-bollar till en 4-boll. 
När receptionen är stängd ska samtliga medlemmar skriva in sig i greenfeeboken som ligger vid greenfeelådan innanför klubbhusets entré.
Lediga starttider syns tydligt i min golf och på hemsidan.


Övrigt

Hundar får medtagas ute på banan förutsatt att de är kopplade och att man använder plastpåse för att ”plocka upp” efter hunden.
Barnvagnar tillåts ej på golfbanan. 
Spelaren med lägst handicap i bollen ansvarar för att samtliga spelare iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjs.


Tidbokningsregler för medlemmar på Mälarö Golfklubb.

Mälarömedlem med spelrätt alla dagar:
Kan boka tre starttider, (max en per dag), varav max en helgtid, där Mälarömedlemmen själv ingår, upp till 21 dagar i förväg.
Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.
Mälarömedlem har rätt att ta med tre (3) gäster till rabatterad greenfee vid spel alla dagar.
Mälarömedlem som innehar en spelrätt har rätt att ta med sig sju (7) gäster till rabatterad greenfee vid spel alla dagar.


Mälarömedlem med kategori vardagsspel och begränsad tid på helg:
Kan boka tre vardagstider, (max en per dag), där Mälarömedlem själv ingår, upp till 21 dagar i förväg.
Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.


Mälarömedlem med spelkategori måndag-torsdag samt måndag-fredag med begränsat spel på helger:
Har rätt att ta med tre (3) gäster till rabatterad greenfee vid spel helgfri vardag samt på helger när medlemmen spelar fritt.


Mälarömedlem med greenfeemedlemskap:
Kan boka starttid 21 dagar före spel.
Medlemsrabatt på greenfeeavgift.