Information vid frost & dimma

Vid frost gäller följande: Starttider som är bokade innan spelet kan påbörjas brinner inne. Starttiden skjuts alltså inte fram då detta kan komma att påverka resterande bokningar under dagen. Självklart gör vi vårt yttersta för att hitta en senare starttid för de tider som förloras, men detta är något vi inte kan garantera.

Vid dimma kan du ställa dig dessa frågor!

  • Ser du så långt som du slår?
  • Kan du garantera att det inte finns andra spelare framför dig?
  • Kan du garantera att det inte pågår arbeten framför dig?

Svarar du nej på någon av dessa – SPELA INTE! Att du har en bokad starttid har ingen betydelse - vädret råder.