Startförbud på 18-hålsbanan

Återkommanande startförbud på 18-hålsbanan:

  • Måndag, onsdag och fredag startförbud till klockan 07.00 pga banskötsel.

  • Måndagar ojämna veckor startförbud till klockan 10.00 pga banarbete.