LOKALA REGLER 2021 FÖR MÄLARÖ GK SKYTTEHOLM

Golf spelas enligt Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Under vissa perioder kan det förkomma Tillfälliga lokala regler, dessa anslås separat. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out-of-bounds (Regel 18.2)

a. Gränsen för out-of-bounds på hål 21, 22 och 23 definieras av den inre kanten av staketstolparna som är en del av elektriskt vildsvinsstängsel.

b. En boll som blir liggande på eller bortom vägen mellan hål 12 och 27 är out-of-bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

c. Vid spel på hål 18 är höger sida av hålet definierad av vita pinnar out-of-bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål som markerar banans gräns under spel på hål 18. På alla andra hål är pinnarna att betrakta som oflyttbara hindrande föremål.

2. Greener (Regel 13)

a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

  • Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hålen 21, 22 och 23 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.
  • Områden identifierade med blå pinnar med grön topp är spelförbudszoner som skall behandlas som onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszoner måste tas enligt regel 16.1f.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a. Mark under arbete

  1. Alla områden som identifieras med blå pinnar är mark under arbete.
  2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  3. Områden som omsluts av en vit linje är mark under arbete.
  4. Bunkrar som är helt omslutna av markering för mark under arbete på spelfältet. De ska inte behandlas som en bunker under ronden.

b. Organisk del av banan

  1. Bunkersidor uppbyggda av konstgräs är en organisk del av banan.

 

Lokala regler för nedladdning;