Lokala regler

Under vissa perioder kan det förkomma att Tillfälliga Lokala Regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Stenar i bunkrar

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
Regel 24-1 är tillämplig.

Skador i bunker

Skador i bunker såsom gropar eller fåror orsakade av rinnade vatten.
Regel 25-1 är tillämplig.

Markeringar, följande markeringar gäller för banan

MARKERING BETYDELSE REGELHÄNVISNING
    Regler för golfspel 2016-2019
VIT Banans gräns 27
GUL Vattenhinder 26
RÖD Sidovattenhinder 26
BLÅ Mark under arbete 25
BLÅ-VIT MUA:spel förbjudet BIL 1 DEL B 1A
ORANGE Oflyttbara hindrande föremål 24