Arbeten på banan

Inför säsongen 2018 görs några förändringar när det gäller våra tee. På hål 11, 21, 25 och 26 byggs nya tee V. I samma stund passar vi på att bygga ett nytt tee I på hål 23. Vi kommer även att markera några främre nybörjartee på 19-27. Allt för att göra niohålsslingan roligare för den som är i början av sin golfkarriär. 

Tee II på hål 17 flyttas fram till tee III efter mångas medlemmars önskemål.  

Den högra greenbunker på hål 12 har reparerats och torvats nu i höst, på samma sätt som "Presidents Bunker" på hål 1.

Den svårskötta dammen på 22:an fylls sakta igen. Efter vissa avbrott kommer arbetet att fortskrida. Därefter ska kullar formas och sås med gräs.

Out of bounds - gränsen till höger på hål 18 har förlängts och gjorts mer synlig från tee för att minska risken för bollar in mot det första bostadshuset.