Arbeten på banan

Nya Tee:

Niohålsbanan: Vi bygger nya tee V på hål 21, 25 och 26

Vi har även markerat ett främre nybörjartee med vita kulor, ofta i början av fairway. Härifrån spelas hålet med samma par som från övriga tee. Allt för att göra niohålsslingan roligare för den som är i början av sin golfkarriär. 

Tee I på 26:an har flyttas fram något för att hålet ska skilja sig mer i längd mot hål 20.

18-hålsbanan: Hål 11 får ett nytt tee III. Hålet blir härifrån ca 325 meter.

Tee II på hål 17 har flyttas fram till tee III efter mångas medlemmars önskemål. 

Övrigt:

Out of bounds - gränsen till höger på hål 18 har förlängts och gjorts mer synlig från tee för att minska risken för bollar in mot det första bostadshuset.