Arbeten på banan

2018 görs några förändringar när det gäller våra tee.

Niohålsbanan: Hål 21, 25 och 26 får nya tee V. Vi har även markerat ett främre nybörjartee med vita kulor, ofta i början av fairway. Härifrån spelas hålet med samma par som från övriga tee. Allt för att göra niohålsslingan roligare för den som är i början av sin golfkarriär. 

18-hålsbanan: Hål 11 får ett nytt tee III. Hålet blir härifrån ca 325 meter.

Tee II på hål 17 flyttas fram till tee III efter mångas medlemmars önskemål. 

Övrigt:

Den högra greenbunker på hål 12 har reparerats och torvats om, på samma sätt som "Presidents Bunker" på hål 1.

Den svårskötta dammen på 22:an fylls sakta igen. Efter vissa avbrott kommer arbetet att fortskrida. Därefter ska kullar formas och sås med gräs.

Out of bounds - gränsen till höger på hål 18 har förlängts och gjorts mer synlig från tee för att minska risken för bollar in mot det första bostadshuset.