Arbeten på banan

Den svårskötta dammen på 22:an fylls sakta igen. Efter vissa avbrott kommer arbetet att fortskrida under säsongen. Därefter ska kullar formas och sås med gräs.

Vi har fått ett ännu bättre övningsområde vid den ondulerade puttgreen med en större yta för pitch och chip. Övningsgreen vid kiosken gäller fortfarande endast för puttning.

Out of bounds - gränsen till höger på hål 18 har förlängts och gjorts mer synlig från tee för att minska riksen för bollar in mot det första bostadshuset.