1

Par
5
Index
5
I
509m
II
509m
III
496m
IV
421m
V
330m

1

Par
5
Index
5
I
509m
II
509m
III
496m
IV
421m
V
330m

Hålbeskrivning

Ett hål som sätter an tonen för hela slingan, relativt långt med fyra stora fairwaybunkrar på höger sida, en ondulerad green som vaktas av två torvade bunkrar. Om du hamnar i den vänstra greenbunkern så ska du veta att du har kommit i The President´s bunker.