18-hålsbanan

Hål 1-18 öppnades 1994 och utgör tillsammans 18-hålsbanan. 2009 renoverades greenområdena och krypven såddes på greenerna. Slingan är en klassisk inland linksbana med få vattenhinder, många bunkrar och snabba greener.

Hål 1-9

Slingan har en stor variation på längder och är spelmässigt utmanande, till exempel mäter hål 7 437 meter från tee 1 medan hål 4 endast mäter 290 meter från tee 1 båda par 4. Hål som ofta etsar sig fast på minnet är hål 5, hål 7 samt hål 9.

Hål 9 är anläggningens enda hål som omgärdas av skog på båda sidor, här gäller det verkligen att tänka över sitt utslag och välja en klubba som man är säker med. Bäst placeras utslaget på den högra sidan av fairway för att sedan följa fairways lutning åt vänster och ge bästa möjliga läge på andra slaget med en god möjlighet att nå in på två om man vågar.

 

Hål 10-18

Slingan ger goda möjligheter till bra scoreer men samtidigt så straffas man hänsynslöst vid minsta misstag. 

På hål 11 och 12 finner man 18-hålsbanans enda vattenhinder och här gäller det verkligen att tänka igenom sina utslag. Hål 11 är en dogleg höger med en damm som vaktar green samtidigt som den är i spel vid utslaget. Bäst riktning från tee är över kullarna till höger men här gäller det att ta sig över kullarna så att man inte hamnar mask bakom dem, då blir inspelet onödigt svårt. På hål 12 följer vattnet fairway på höger sida så utslaget placeras bäst på vänster sida, då öppnar man även upp inspelet. Missa inte att titta till runstenen som står i dungen till vänster.

Hål 17 är en riktig pärla som blivit framröstat till ett av Sveriges 100 bästa hål av tidningen Svensk Golf och är föga förvånande banans signatur hål.