9

Par
5
Index
11
I
517m
II
476m
III
427m
IV
427m
V
378m

9

Par
5
Index
11
I
517m
II
476m
III
427m
IV
427m
V
378m

Hålbeskrivning

Ett långt men vackert par 5 som avslutar denna slinga,  hålet spelas till stor del på skrå, en stor och djup greenbunker vaktar greenen