6

Par
4
Index
7
I
330m
II
314m
III
289m
IV
289m
V
238m

6

Par
4
Index
7
I
330m
II
314m
III
289m
IV
289m
V
238m

Hålbeskrivning

Utslaget slås uppifrån åsen, ett dogleg höger med tuffa greenbunkrar.