5

Par
4
Index
3
I
384m
II
338m
III
338m
IV
286m
V
286m

5

Par
4
Index
3
I
384m
II
338m
III
338m
IV
286m
V
286m

Hålbeskrivning

Ett tufft par 4 som oftast spelas in i vinden, även uppförsbacken bidrar till att det känns längre än siffran i scorekortet, se upp för fairwaybunkern till vänster samt greenbunkern.