3

Par
4
Index
9
I
344m
II
344m
III
305m
IV
282m
V
231m

3

Par
4
Index
9
I
344m
II
344m
III
305m
IV
282m
V
231m

Hålbeskrivning

Detta hål bjuder på svårigheter trots sin ringa längd, se upp för de två fairwaybunkrarna som är placerade på varsin sida om fairway. Framme vid green vaktar ytterligare två bunkrar.