17

Par
3
Index
14
I
189m
II
169m
III
169m
IV
121m
V
121m

17

Par
3
Index
14
I
189m
II
169m
III
169m
IV
121m
V
121m

Hålbeskrivning

Ett utmanande par 3, väl inbunkrat och spelas ofta rakt in i den västliga vinden.