16

Par
4
Index
6
I
369m
II
341m
III
341m
IV
289m
V
289m

16

Par
4
Index
6
I
369m
II
341m
III
341m
IV
289m
V
289m

Hålbeskrivning

Ett dogleg höger med tuffa fairwaybunkrar, smal green som vaktas av ytterligare två bunkrar.