12

Par
4
Index
18
I
310m
II
310m
III
270m
IV
270m
V
230m

12

Par
4
Index
18
I
310m
II
310m
III
270m
IV
270m
V
230m

Hålbeskrivning

Ett kort par 4 med vatten till höger och en dunge till vänster, kraftigt ondulerad green. Kom ihåg att titta till runstenen som står i dungen till vänster.