11

Par
4
Index
2
I
380m
II
363m
III
296m
IV
291m
V
291m

11

Par
4
Index
2
I
380m
II
363m
III
296m
IV
291m
V
291m

Hålbeskrivning

Ett dogleg höger med en damm som vaktar greenen, höger fairwaybunker fångar upp utslag och därifrån är det svårt att nå greenen.