10

Par
5
Index
8
I
456m
II
456m
III
440m
IV
370m
V
370m

10

Par
5
Index
8
I
456m
II
456m
III
440m
IV
370m
V
370m

Hålbeskrivning

Ett kort par 5 men med stora och djupa fairwaybunkrar, spelas något uppförs.